Thư Viện Lịch Sử Việt Nam

Tìm về cội nguồn lịch sử dân tộc

Thư Viện Lịch Sử hiện đã có dữ liệu của 364 sự kiện, 409 nhân vật và 169 địa điểm lịch sử.


Thời kỳ Nhà Hồ

Nhà Hồ là triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam, bắt đầu khi Hồ Quý Ly lên ngôi năm 1400 sau khi giành được quyền lực từ tay nhà Trần và chấm dứt khi Hồ Hán Thương bị quân Minh bắt vào năm 1407. → Xem chi tiết

Đang cập nhật...