Thư Viện Lịch Sử Việt Nam

Tìm về cội nguồn lịch sử dân tộc

Thư Viện Lịch Sử hiện đã có dữ liệu của 364 sự kiện, 409 nhân vật và 169 địa điểm lịch sử.


Quang Trung Đại Phá Quân Thanh

Chiến thắng 20 vạn quân Thanh tết Kỷ dậu 1789 của hoàng đế Quang Trung là một trong những trận chiến chống ngoại xâm nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. → Xem chi tiết

Đang cập nhật...