Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Nguyễn Sĩ Sách

1907 Nguyễn Sĩ Sách được sinh ra

1929 22 tuổi An Nam cộng sản Đảng được thành lập

1929 22 tuổi Nguyễn Sĩ Sách mất

Thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Sĩ Sách

Nguyễn Sĩ Sách bí danh Phong là nhà cách mạng Việt Nam. Nguyễn Sỹ sách sinh ngày 20/1/1907 trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng Tú Viên, tổng Xuân Lâm(nay là xã Thanh Lương), huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Năm 1924, sau khi đỗ bằng Thành chung tại trường trung học thành phố Vinh, Nguyễn Sĩ Sách được bổ dụng làm trợ giảng trường tiểu học Pháp – Việt thị xã Hà Tĩnh.

Tháng 7/1925, Nguyễn Sỹ Sách gia nhập Hội Phục Việt, một tổ chức cách mạng quốc gia do các phần tử trí thức sáng lập. Anh phụ trách việc xây dựng tổ chức và truyền bá tư tưởng yêu nước trong trường học và thị xã Hà Tĩnh. Tháng 3 năm 1926, ông là một trong những yếu nhân tham gia lễ truy điệu Phan Châu Trinh và đòi thực dân Pháp thả Phan Bội Châu.

Tháng 8/1927, Nguyễn Sỹ Sách được Hội Hưng Nam cử sang Trung Quốc dự lớp huấn luyện chính trị của Hội Thanh niên. Về nước, anh được cử làm Bí thư Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Trung Kỳ. Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Sỹ Sách, chưa đầy một năm tổ chức và uy tín của hội đã lan rộng,

Ngày 18/3/1928, được sự uỷ nhiệm của Tổng bộ Thanh niên, Nguyễn Sỹ Sách triệu tập Hội nghị đại biểu để hợp nhất hai tổ chức Hội Hưng Nam và Hội thanh niên tại làng Kim Liên(huyện Nam Đàn). Nhưng hội nghị không thành vì do một số đại biểu thành kiến cá nhân và cục bộ.

Tháng 1/1929, thay mặt Kỳ bộ Trung Kỳ, Nguyễn Sỹ Sách đi Hương Cảng(Trung Quốc) dự Hội nghị trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Thanh niên. Trở về Trung Kỳ, anh lãnh đạo các cấp mở hội nghị bầu đại biểu đi dự Đại hội. Tại Đại hội đại biểu Thanh niên họp ngày 1/5/1929, Nguyễn Sỹ Sách được bầu làm Uỷ viên Ban chấp hành Tổng bộ, đặc trách công tác trong nước.

Ngày 28/7/1929, Nguyễn Sỹ Sách bị sa vào tay giặc. Ngày 30/10/1929, toà án Nam triều tỉnh Nghệ An đã kết án anh khổ sai chung thân đày đi Lao Bảo. Ngày 19 tháng 12 năm 1929, trong lúc cố gắng vượt ngục, Nguyễn Sĩ Sách đã bị bắn vào lưng và qua đời ở tuổi 21

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
btxvnt.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *