Nhân vật lịch sử thời Nhà Hồ.

Hiển thị các nhân vật lịch sử thời Nhà Hồ.

Có 1 kết quả.

Nguyễn Thị Lộ (1400 - 1442)


Nguyễn Thị Lộ (1400 - 1442), quê làng Hải Hồ nổi tiếng với nghề dệt chiếu (còn gọi làng Hới – Thái Bình ngày nay). Xuất thân trong gia đình nhà nông nhưng Nguyễn Thị Lộ được nuôi dạy rất bài bản, ăn học đến nơi đến chốn, kinh thư...

  • 1
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_2