Nhân vật lịch sử thời Nhà Đinh.

Hiển thị các nhân vật lịch sử thời Nhà Đinh.

Có 1 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Lý Thái Tổ (974 - 1028)


Lý Thái Tổ, tên húy là Lý Công Uẩn, là vị Hoàng Đế sáng lập nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời năm 1028. Ông là người châu Cổ Pháp (Từ Sơn, Bắc Ninh). Mẹ ông họ Phạm. Khi lên...

  • 1

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết