Nhân vật lịch sử thời Bắc Thuộc Lần 3.

Hiển thị các nhân vật lịch sử thời Bắc Thuộc Lần 3.

Có 2 kết quả.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Phùng Hưng (761 - 802)


Phùng Hưng xuất thân từ dòng dõi cự tộc lâu đời ở đất Đường Lâm, nay là xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Ông là cháu 7 đời của Phùng Tói Cái, quan lang Đường Lâm. Cha của Phùng Hưng là Phùng Hạp Khanh, một người hiền tài đức...

Ngô Quyền (898 - 944)


Ngô Quyền còn được biết đến với tên gọi Tiền Ngô Vương là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Ông là người lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng, kết thúc 1.000 năm Bắc thuộc của Việt Nam. Ngô...

  • 1

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết