Thời kỳ

Tạo mới

Tự chủ (905 - 938)

Bắc Thuộc Lần 3 (602 - 905)

Nhà Tiền Lý - Lý Nam Đế (541 - 602)

Bắc Thuộc Lần 2 và Khởi Nghĩa Bà Triệu (43 - 541)

Đang cập nhật...