Advertisement

Sự kiện Lịch Sử.

Những Sự Kiện Lịch sử của Việt Nam.

Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp (1920 - 1920)


Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp với tư cách là đại biểu Đông Dương. Đại hội khai mạc lúc 10 giờ 35 phút ngày 25-12-1920 tại phòng họp lớn của nhà Mane ở thành phố Tua (Tours),...

Advertisement

Tờ báo “Người cùng khổ” ra số đầu tiên tại Pari do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm (1922 )


Vào tháng 1/1922, để xây dựng một diễn đàn của nhân dân các nước thuộc địa và tạo ra một hình thức đấu tranh mới, Nguyễn Ái Quốc và Ban thường vụ Hội Liên hiệp thuộc địa đã thống nhất quyết định thành lập “Hội hợp tác Người cùng khổ”...

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ (1910 )


Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được Liên Hiệp Quốc, đây là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới....

Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự hội nghị Quốc tế Nông dân (1923 )


Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời nước Pháp sang Matxcơva (Liên Xô) dự Hội nghị Quốc tế Nông Dân. Hội nghị diễn ra vào tháng 10 -1923 và Nguyễn Ái Quốc được bầu vào ban chấp hành hội. Người ở lại Liên Xô, vừa nghiên cứu vừa học...

Advertisement

Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp (1922 - 1922)


Từ ngày 21 đến 24 tháng 10 năm 1922, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp họp tại nhà số 33 phố La Grănggiơ Ô Belơ, Quận 10, Pari. Tại đại hội này, Nguyễn Ái Quốc gặp Manuinxki, thay mặt Thường vụ Quốc tế Cộng...

Nhà Hán đánh bại nhà Triệu, đô hộ Âu Lạc (-111 )


Triều đình nhà Hán phái một lực lượng hơn 10 vạn người do Vệ úy Lộ Bác Đức làm Phục ba tướng quân đem quân từ quận Quế Dương tiến xuống đường sông Hồi Thủy, chủ tước Đô úy là Dương Bộc làm Lâu thuyền tướng quân đem quân từ...

Nhà Hán lập Giao Chỉ Bộ (-106 )


Nhà Hán lập Giao Chỉ bộ, cai trị 7 quận (gồm cả Quảng Đông, Quảng Tây và miền Bắc Việt Nam ngày nay). Trung tâm của Giao Chỉ bộ là quận Giao Chỉ - một quận lớn và quan trọng nhất. Trị sở của quận Giao Chỉ là đất Mê...

Advertisement

Tô Định làm Thái thú Giao Chỉ (34 )


Tô Định sang làm Thái thú Giao Chỉ thay cho Tích Quang. Tô Định thi hành chính sách cai trị và bóc lột rất tàn bạo đối với người Việt. Bọn Thái thú Tô Định cùng Đốc bưu đốc thúc đồ cống, thu thuế muối, sắt, cùng sản vật thủ...

Hai Bà Trưng liên kết Thi Sách chiêu mộ nghĩa binh (39 )


Hai Bà Trưng (Trưng Trắc và Trưng Nhị) con gái Lạc tướng huyện Mê Linh – vùng lãnh thổ từ Ba Vì đến Tam Đảo (Đất bản bộ của các vua Hùng), liên kết với Thi Sách, con trai thủ lĩnh vùng Chu Diên (dọc sông Đáy) chiêu mộ nghĩa...

Thành lập tổ chức Tâm Tâm Xã tại Quảng Châu Trung Quốc (1923 )


Năm 1923, tại Quảng Châu, Trung Quốc do bất đồng với tư tưởng bảo thủ của cánh già trong Việt Nam Quang phục Hội, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hồng Thái... đã thành lập Tâm Tâm Xã với tôn chỉ: "Liên hiệp những người có tri thức trong...

Advertisement

Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Đông Dương tại Sa Diện (1924 )


Nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế cũng như sự câu kết về chính trị với các nước láng giềng của Đông Dương, đặc biệt là với các địa bàn có phong trào yêu nước của người Việt Nam hoạt động, Toàn quyền Đông Dương Meclanh đã thực hiện...

Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) (1924 )


Với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc được bố trí trong phái đoàn cố vấn của chính phủ Liên Xô do Bôrôđin dẫn đầu tới Quảng Châu giúp Chính phủ Dân quốc của Tôn Dật Tiên. Ngày 11-11-1924, Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Châu (Trung...

Nhà Hán cử Mã Viện cùng với Đoàn Chí đem quân sang đánh Trưng Vương (-41 )


Nhà Hán trước việc Hai Bà Trưng nổi binh đánh đuổi quan quân cai trị và làm chủ các thành ấp, bèn hạ lệnh cho các quận Trường Sa, Hợp Phố, Giao Chỉ sắm sửa xe thuyền, sửa sang đường cầu thông các khe núi, trữ thóc lương và cữ...

Advertisement

Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925 )


Từ đầu năm 1925, trên cơ sở những hội viên trung kiên của Tâm tâm xã, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập “Nhóm bí mật” trong đó có 5 đảng viên cộng sản dự bị và 2 đoàn viên thanh niên cộng sản dự bị. Lấy “Nhóm bí mật” này...

Mã Viện đánh vào Giao Chỉ (42 )


Bộ binh của Mã Viện và thủy quân của Đoàn Chí gặp nhau ở Hợp Phố. Tại đây, Đoàn Chí mắc bệnh, chết. Vua Hán cho Mã Viện thống suất cả thủy binh và bộ binh theo đường bờ biển tiến vào Giao Chỉ. Thuyền ít, không đủ chỗ cho...

Hơn 2000 dân Tượng Lâm quận Nhật Nam khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ nhà Hán (100 )


Mùa hè năm 100, hơn 2.000 dân Tượng Lâm nổi lên phá đồn, đốt thành, giết một số quan quân cai trị. Chính quyền đô hộ Hán phải huy động quân của các quận huyện khác đến dẹp, giết được chủ tướng, cuộc nổi loạn mới tạm yên. Từ đó...

Advertisement

Khởi nghĩa ở quận Nhật Nam (137 )


Dân và quân lính ở ba quận miền Nam Giao Chỉ khởi nghĩa. Từ đầu năm 137, nhân dân cả quận Nhật Nam nổi dậy, quân số chừng vài nghìn người, đánh phá chính quyền đô hộ nhà Hán ở Nhật Nam....

Nhà Hán suy yếu Nho giáo bắt đầu du nhập vào nước ta (187 )


Trong thế kỷ II, nhân dân các quận ở Giao Chỉ luôn nổi dậy khởi nghĩa làm cho triều đình nhiều phen lo đánh dẹp. Cuối thế kỷ II, nhà Hán suy yếu, chúng buộc phải tạm dùng người Việt cầm đầu chính quyền ở Giao Chỉ. Hán Linh Đế...

Nhà nước Lâm Ấp được thành lập (190 )


Huyện Tượng Lâm thuộc quận Nhật Nam ở miền Nam nước ta, cách xa thủ phủ đô hộ của phong kiến Trung Quốc. Nhân lúc Trung Quốc loạn lạc, dân Tượng Lâm ở nơi xa xôi nhất đã nổi dậy, giết huyện lệnh, giành lấy quyền tự chủ và lập...

Advertisement

Nhà Hán đặt Giao Chỉ thành Giao Châu (203 )


Nhà Hán đặt Giao Chỉ làm Giao Châu. Trước kia đời Hán Thuận Đế (126-144), Thái thú Giao Chỉ là Chu Xưởng xin lập Giao Chỉ làm châu, triều đình nhà Hán không cho. Đến đây, Thứ sử Trương Tân và Thái thú Sĩ Nhiếp cùng nhau dân biểu xin...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_12
Advertisement