Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Vua Hàm Nghi bị Pháp bắt (1888 )

Diễn biễn lịch sử

Trong trận chiến đấu đêm ngày 31-10 rạng ngày 1-11-1888 để bảo vệ vua Hàm Nghi, chống lại quân Pháp do tên phản bội Trương Quang Ngọc dẫn đường, Tôn Thất Tiệp – con thứ của Tôn Thất Thiết – lúc đó là cận vệ của vua Hàm Nghi, đã anh dũng hy sinh. Vua Hàm nghi sa vào tay giặc và sau đó bị thực dân Pháp đưa đi đầy ở Angiêri (châu Phi).

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org
phunutoday.vn
baotanglichsu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *