Advertisement

Chi tiết Vua Bảo Đại thoái vị .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Vua Bảo Đại thoái vị (1945 )

Vua Bảo Đại thoái vị

Diễn biễn lịch sử

Ngày 23-8-1945, nhân dân Thừa Thiên khởi nghĩa giành chính quyền tại Huế. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân cách mạng Bắc Bộ gửi điện báo tin Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa đã thành lập và yêu cầu Bảo Đại thoái vị. 2 giờ 30 ngày 24-8-1945, Bảo Đại điện cho chính phủ lâm thời xin thoái vị.

Nhân vật liên quan

Bảo Đại (1913 - 1997)

Bảo Đại là vị Hoàng đế thứ mười ba và cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam. Ông đồng thời cũng là quốc trưởng đầu tiên của Đế quốc Việt Nam (3/1945) và Quốc gia Việt Nam (7/1949). Vua...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_10
Advertisement