Diễn biễn lịch sử

Trận Lũy Thầy năm 1672 là trận đánh thứ 7 trong thời kỳ Trịnh – Nguyễn phân tranh. Trận đánh Lũy Thầy năm 1672 là trận đánh cuối cùng mà nhà Nguyễn đánh tan ý định xâm lược Đàng Trong của nhà Trịnh.

Tài liệu tham khảo

quangbinhquan.net
vi.wikipedia.org
www.giaoduc.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *