Chi tiết Trận đánh Đa Căng .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Trận đánh Đa Căng (1424 )

Diễn biễn lịch sử

Trận Đa Căng là trận mở đầu của nghĩa quân Lam Sơn, đây là trận đánh nằm trong Chiến dịch giải phóng Nghệ An, một chiến dịch lớn của nghĩa quân Lam Sơn thực hiện trong các năm 1424-1425 nhằm giải phóng lãnh thổ, thành lập chiến khu vững mạnh mới thay cho vùng núi Thanh Hóa. Trận Đa Căng diễn ra tại làng Bất Căng, xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Tài liệu tham khảo

Đại Việt Sử ký toàn thư, 2013, tr 485 -486
www.vnmilitaryhistory.net

Địa điểm liên quan

Thọ Nguyên

Thọ Nguyên là một xã thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Xã Thọ Nguyên có diện tích 5.01 km², dân số năm 1999 là 5120 người,mật độ dân số đạt 1022 người/km²....

Nhân vật liên quan

Lê Thái Tổ (1385 - 1433)

Lê Thái Tổ tên húy là Lê Lợi, là người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của triều Hậu Lê. Lê Lợi là con của Lê Khoáng và bà Trịnh Thị Ngọc Thương. Ông sinh vào giờ tý...

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_6