Advertisement

Chi tiết Toàn quốc kháng chiến .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Toàn quốc kháng chiến (1946 )

Toàn quốc kháng chiến

Diễn biễn lịch sử

Sáng 19-12, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đại diện cho các mặt trận và các chiến khu: “Giặc Pháp đã hạ tối hậu thư đòi tước khí giới của quân đội, tự vệ, công an ta. Chính phủ đã bác bức tối hậu thư ấy. Như vậy, chỉ trong vòng 24 giờ là cùng, chắc chắn giặc Pháp sẽ nổ súng. Chỉ thị của Trung ương : “Tất cả sẵn sàng”. Buổi chiều, Tổng chỉ huy Võ Nguyễn Giáp hạ lệnh cho các lực lượng vũ trang : “Giờ chiến đấu đã đến!”.

Địa điểm liên quan

Hà Nội

Dải đất nay là Hà Nội có dân cư từ vài ngàn năm trước nhưng cái tên gọi Hà Nội thì chỉ có từ năm 1831. Từ năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Đại La, đổi gọi thành này là kinh đô Thăng Long. Kinh đô...

Nhân vật liên quan

Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013)

Võ Nguyên Giáp còn được gọi là tướng Giáp hoặc anh Văn, là một nhà chỉ huy quân sự và chính trị gia Việt Nam. Ông là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông là người chỉ huy đầu tiên Quân đội...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_13
Advertisement