Diễn biễn lịch sử

Sau khi đã chiếm xong sáu tỉnh Nam Kỳ (6 /1867), thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị cho cuộc tấn công chinh phục toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Việc đánh ra miền Bắc chiếm Hà nội bắt đầu được diễn ra vào ngày 20 tháng 11 năm 1873.

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
baotanglichsu.vn
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *