Advertisement

Chi tiết Thực dân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ nhất .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Thực dân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ nhất (1873 )

Thực dân Pháp tấn công thành Hà Nội lần thứ nhất

Diễn biễn lịch sử

Sau khi đã chiếm xong sáu tỉnh Nam Kỳ (6 /1867), thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị cho cuộc tấn công chinh phục toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Việc đánh ra miền Bắc chiếm Hà nội bắt đầu được diễn ra vào ngày 20 tháng 11 năm 1873.

Địa điểm liên quan

Hà Nội

Dải đất nay là Hà Nội có dân cư từ vài ngàn năm trước nhưng cái tên gọi Hà Nội thì chỉ có từ năm 1831. Từ năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Đại La, đổi gọi thành này là kinh đô Thăng Long. Kinh đô...

Nhân vật liên quan

Nguyễn Tri Phương (1800 - 1873)

Nguyễn Tri Phương (1800-1873) là một đại danh thần thời nhà Nguyễn. Ông là vị Tổng chỉ huy quân đội triều đình Nguyễn chống lại quân Pháp xâm lược lần lượt ở các mặt trận Đà Nẵng (1858), Gia Định (1861) và Hà Nội (1873)....

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết