Diễn biễn lịch sử

Từ giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương tây đẩy mạnh việc xâm chiếm các nước phương đông. Sau nhiều lần khiêu khích, lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, Pháp đem quân xâm lược Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 8, NXB giáo dục Việt Nam.
www1.thuathienhue.gov.vn
vi.wikipedia.org
baotanglichsu.vn
maxreading.com
www.youtube.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *