Vua Quang Trung đại phá quân Thanh (1789 )

Diễn biễn lịch sử

Năm 1787 vua Lê Chiêu Thống cầu cứu quân Thanh. Năm 1788, 29 quân Thanh ồ ạt tiến vào miền bắc nước ta. Nhận được tin cấp báo, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế, lấy niên hiệu là Quang Trung lập tức tiến quân ra Bắc

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.

www.lichsuvietnam.vn

thanglong.chinhphu.vn

Phim Tây Sơn hào kiệt, hãng phim Lý Huỳnh sản xuất.

vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *