Diễn biễn lịch sử

Tháng 2 năm 1912, thành lập “Việt Nam Quang phục hội”, bãi bỏ “Duy Tân hội” tại từ đường nhà Lưu Vĩnh Phúc ở Sa Hà, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đại biểu nhân sĩ cách mạng Việt Nam của cả Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ, đều có mặt. Tôn chỉ, mục đích của Việt Nam Quang phục hội là: “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập Cộng hòa Dân chủ Việt Nam”. Hội trưởng là Cường Để, Tổng lý hội là Phan Bội Châu.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

119.15.167.94

www.lichsuvietnam.vn

tinhdoan.angiang.gov.vn

www.bachkhoatrithuc.vn

daitudien.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *