Diễn biễn lịch sử

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập ngày 28-7-1929, là cơ quan lãnh đạo của các cấp Công đoàn.Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho công nhân, viên chức và lao động tham gia quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân, viên chức và lao động.

Tài liệu tham khảo

tinhdoanbinhthuan.vn
cdhanghaivn.org.vn
www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org
congdoan.ntt.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *