Advertisement

Chi tiết Thành lập “Việt Nam Quang phục hội” .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Thành lập “Việt Nam Quang phục hội” (1912 )

Quân dụng phiếu in quân kỳ và đoàn kỳ Việt Nam Quang phục Hội.

Diễn biễn lịch sử

Tháng 2 năm 1912, thành lập “Việt Nam Quang phục hội”, bãi bỏ “Duy Tân hội” tại từ đường nhà Lưu Vĩnh Phúc ở Sa Hà, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đại biểu nhân sĩ cách mạng Việt Nam của cả Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ, đều có mặt. Tôn chỉ, mục đích của Việt Nam Quang phục hội là: “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập Cộng hòa Dân chủ Việt Nam”. Hội trưởng là Cường Để, Tổng lý hội là Phan Bội Châu.

Nhân vật liên quan

Phan Bội Châu (1867 - 1940)

Phan Bội Châu sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867 tại làng Đan Nhiễm, xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cha là Phan Văn Phổ, mẹ là Nguyễn Thị Nhàn, ông tên thật là Phan Văn San, tự là Hải Thu, bút hiệu là Sào Nam, Thị...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_8
Advertisement