Diễn biễn lịch sử

Sau khi tiêu diệt chính quyền chúa Nguyễn, chúa Trịnh và đập tan 29 vạn quân Thanh. Vua Quang Trung đã thực hiện nhiều cuộc cải cách về kinh tế, chính trị, xã hội và lên kế hoạch nam tiến. Tuy nhiên ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý (16 tháng 9 năm 1792), vào khoảng 11-12 giờ đêm, Quang Trung Nguyễn Huệ qua đời, ở ngôi được 4 năm, hưởng thọ 40 tuổi, miếu hiệu là Thái Tổ Vũ hoàng đế

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
vi.wikipedia.org
kienthuc.net.vn
vanhoaquangtrung.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *