Advertisement

Chi tiết Quang Trung đột ngột qua đời .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Quang Trung đột ngột qua đời (1792 )

Quang Trung đột ngột qua đời

Diễn biễn lịch sử

Sau khi tiêu diệt chính quyền chúa Nguyễn, chúa Trịnh và đập tan 29 vạn quân Thanh. Vua Quang Trung đã thực hiện nhiều cuộc cải cách về kinh tế, chính trị, xã hội và lên kế hoạch nam tiến. Tuy nhiên ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý (16 tháng 9 năm 1792), vào khoảng 11-12 giờ đêm, Quang Trung Nguyễn Huệ qua đời, ở ngôi được 4 năm, hưởng thọ 40 tuổi, miếu hiệu là Thái Tổ Vũ hoàng đế

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
vi.wikipedia.org
kienthuc.net.vn
vanhoaquangtrung.com

Nhân vật liên quan

Nguyễn Huệ (1753 - 1792)

Nguyễn Huệ còn được biết đến là Quang Trung Hoàng đế, vua Quang Trung hay Bắc Bình Vương, là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn (ở ngôi từ 1788 tới 1792) sau Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc. Ông là một trong những lãnh đạo chính trị...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết