Quân Thanh xâm lược nước ta

(1788)1
2Sau khi Nguyễn Huệ lật đổ chính quyền họ Trịnh và rút quân về Nam, tình hình Bắc Hà rối loạn. Vua Lê Chiêu Thống bất tài, dựa vào Nguyễn Hữu Chỉnh để đánh dẹp những cuộc nổi loạn của con cháu họ Trịnh, sau đó bị Chỉnh thao túng triều đình. Năm 1787, Nguyễn Huệ cử tướng Vũ Văn Nhậm ra diệt Chỉnh. Vũ Văn Nhậm lại kiêu căng và có mưu đồ riêng. Để ổn định tình hình Bắc Hà, tháng 5/1787, Nguyễn Huệ đích thân đem quân ra Bắc, vào thẳng dinh Bắc Trấn, trị tội Vũ Văn Nhậm.

Nhiều người được yết kiến người anh hùng áo vải, thực lòng ngưỡng mộ, tự nguyện hợp tác với Tây Sơn để lo việc dân việc nước. Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Võ Huy Tấn, Đặng Tiến Đông là những người như vậy.

Cũng năm 1787 sau khi bỏ chạy khỏi Thăng Long, Lê Chiêu Thống đã trốn thoát sang Trung Quốc. Trên bước đường cùng, vì quyền lợi cá nhân ích kỷ, Chiêu Thống đã phản bội tổ quốc, cầu cứu nhà Mãn Thanh. Cuối năm 1788 quân Thanh lấy danh nghĩa phò Lê đưa 29 vạn quân chia làm 3 đạo ồ ạt tiến vào miền Bắc nước ta.


Nhân vật & Địa điểmTài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
www.lichsuvietnam.vn
maxreading.com
Phim Tây Sơn hào kiệt, hãng phim Lý Huỳnh sản xuất.
vi.wikipedia.org
www.youtube.comXin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung

Đang cập nhật...