Diễn biễn lịch sử

Khi cuộc phản công quân Pháp thất bại, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua chạy ra Tân Sở (Quảng Trị), Tại đây, ngày 13 tháng 07 năm 1885, ông nhân danh vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương”, kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua Hàm Nghi cứu nước. Từ đó, một phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi, kéo dài đến cuối thế kỉ XIX, được gọi là phong trào Cân Vương.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 8, NXB giáo dục Việt Nam
Lịch sử 11 nâng cao, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org
www.lichsuvietnam.vn
www.thuvienhaiphu.com.vn
www.bachkhoatrithuc.vn
www.soanbai.net
www.youtube.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *