Chi tiết Phong trào Cần Vương .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Phong trào Cần Vương (1885 - 1896)

Lược đồ cuộc phản công ở kinh thành Huế và phong trào Cần Vương 1885-1895.

Diễn biễn lịch sử

Khi cuộc phản công quân Pháp thất bại, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua chạy ra Tân Sở (Quảng Trị), Tại đây, ngày 13 tháng 07 năm 1885, ông nhân danh vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương", kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua Hàm Nghi cứu nước. Từ đó, một phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi, kéo dài đến cuối thế kỉ XIX, được gọi là phong trào Cân Vương.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 8, NXB giáo dục Việt Nam
Lịch sử 11 nâng cao, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org
www.lichsuvietnam.vn
www.thuvienhaiphu.com.vn
www.bachkhoatrithuc.vn
www.soanbai.net
www.youtube.com

Nhân vật liên quan

Tôn Thất Thuyết (1839 - 1913)

Tôn Thất Thuyết là Phụ chính đại thần của nhà Nguyễn. Ông là một trong những quan nhà Nguyễn chống Pháp tiêu biểu nhất, cùng vua Hàm Nghi phát động phong trào Cần vương. Ông sinh ngày 29 tháng 3 năm Kỷ Hợi, tức 12 tháng 5 năm 1839 tại...

Hàm Nghi (1871 - 1943)

Hàm Nghi là vua thứ tám triều Nguyễn, con của Kiến thái vương Nguyễn Phúc Hồng Cai, em ruột vua Kiến Phúc. Sau khi vua Kiến Phúc bị đầu độc chết, được đưa lên ngôi lúc 13 tuổi, lấy niên hiệu là Hàm Nghi....

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết