Diễn biễn lịch sử

Ngày 8-8-1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật. Ngày 9-8, quân đội Xô viết mở màn chiến dịch tổng công kích đạo quân Quang Đông của Nhật ở chiến trường Mông Cổ và Đông Bắc Trung Quốc. Chiến dịch kéo dài đến 28-8, tiêu diệt 1 triệu quân của lực lượng chiến lược trụ cột của Nhật vào giai đoạn kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thức hai. Cũng trong thời gian này, Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hirôsima (6-8) và Nagadaki (9-8).

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org
www.baotanglichsu.vn
tinhdoan.angiang.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *