Advertisement

Chi tiết Pháp đánh chiếm Định Tường .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Pháp đánh chiếm Định Tường (1861 - 1861)

Bản đồ trận đánh Định Tường

Diễn biễn lịch sử

Trận đánh Định Tường là một phần của cuộc chiến tranh Pháp-Việt 1858-1884 trong lịch sử Việt Nam, xảy ra từ ngày 26 tháng 3 năm 1861. Sau khi phá được Đại đồn Chí Hòa ngày 25 tháng 2 năm 1861, bộ chỉ huy thực dân Pháp thấy cần phải đánh lấy Biên Hòa và Định Tường (sau này được gọi là Trấn Định, thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để mở rộng khu vực và cũng để ổn định các vùng đất đã đánh chiếm được, nhưng vì không đủ quân để mở cả hai mặt trận và vì sau khi cân khi cân nhắc, Thủy sư đề đốc Charner quyết định đánh chiếm Định Tường trước. Chiến thằng Định Tường giúp người Pháp lập được nhiều căn cứ quan trọng, từng bước hoàn thành công cuộc chinh phục đất đai của người Việt.

Địa điểm liên quan

Mỹ Tho

Mỹ Tho là đô thị loại II và là tỉnh lỵ của tỉnh Tiền Giang (trước đó là tỉnh Mỹ Tho), vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Vào thế kỷ 17, Mỹ Tho cùng với Cù Lao Phố, Đồng Nai là trong 2 trung tâm thương mại tấp...

Nhân vật liên quan

Huỳnh Mẫn Đạt (1807 - 1883)

Huỳnh Mẫn Đạt (1807-1883) quê ở làng Tân Hội, huyện Tân Long, tỉnh Gia Định ( nay là TP. HCM ); có sách cho rằng ông là người ở Rạch Giá - Kiên Giang....

Nguyễn Công Nhàn

Nguyễn Công Nhàn (?-?) là danh tướng nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Dưới thời nhà Nguyễn ông được giao nhiệm vụ trấn giữ thành Mỹ Tho. Năm 1861, quân Pháp tấn công Định Tường, Nguyễn Công Nhàn đã bỏ thành Mỹ Tho để đào thoát, hành động...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_8
Advertisement