Diễn biễn lịch sử

Ngày 20.3.1862, Pháp mang quân tiến đánh và chiếm đóng thành Vĩnh Long. Trận đánh Vĩnh Long nằm trong chiến dịch Nam kỳ của người Pháp. Sau khi chiến thắng tại Đại đồn Chí Hòa (2.1861) rồi tiếp đến Định Tường (1862), quan quân triều đình nhà Nguyễn bỏ đồn nhưng nghĩa sĩ yêu nước Nam kỳ vẫn tiếp tục đứng lên chống Pháp. Bất lực trước sức đề kháng của nhân dân Việt, Đề đốc Hải quân Charner đã xin từ chức. Tháng 10 năm 1861, Đô đốc L. Bonard được cử sang thay, quyết tâm thực hiện lệnh của Bộ trưởng Hải quân Pháp là phải giữ vững sự đô hộ của người Pháp ở Sài Gòn. Theo đó, kế hoạch đánh chiếm Biên Hòa và Vĩnh Long liền được thảo ra, và nhanh chóng thực hiện nhằm mở rộng khả năng càn quét, bao vây, tiêu diệt các lực lượng chống đối trên một địa bàn rộng lớn từ sông Đồng Nai đến sông Tiền, sông Hậu

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
Lịch sử Việt Nam (1858-cuối XIX) (Quyển 3, Tập 1, Phần 1). Nhà xuất bản Giáo dục, 1979.
Hỏi đáp lịch sử (Tập 4). Nhà xuất bản Trẻ, 2007.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *