Chi tiết Nước Vạn Xuân thành lập .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Nước Vạn Xuân thành lập (544 )

Nước Vạn Xuân thành lập

Diễn biễn lịch sử

Sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi của Lý Bí năm 544, Lý Bí tự xưng là Lý Nam Đế và lên ngôi, đặt niên hiệu là Thiên Đức (đức trời), đặt tên nước là Vạn Xuân (xã tắc truyền đến muôn đời). Ông cho đóng đô ở miền cửa sông Tô Lịch, dựng điện Vạn Thọ làm nơi triều hội.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.
www.lichsuvietnam.vn
quocphong.tuvantuyensinh.vn

Nhân vật liên quan

Lý Nam Đế (503 - 548)

Lý Nam Đế là vị hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lý và khai sinh nhà nước Vạn Xuân trong lịch sử Việt Nam, ông tên thật là Lý Bí (còn gọi là Lý Bôn), quê ở Thái Bình (mạn bắc Sơn tây). Tổ tiên của ông là người Trung...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết