Diễn biễn lịch sử

Triệu Đà là một tướng của nhà Tần. Năm 207 TCN, nhân lúc nhà Tần suy yếu, Triệu Đà cắt đất ba quận lập nước nam Việt và đem quân đi đánh các vùng xung quang và đánh xuống u lạc.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.
www.lichsuvietnam.vn
vietnamdefence.com
www.bachkhoatrithuc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *