Chi tiết Nhà nước Văn Lang ra đời .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Nhà nước Văn Lang ra đời (-700 )

Văn Lang trên bản đồ

Diễn biễn lịch sử

Văn Lang là nhà nước đầu tiên của Việt Nam trong lịch sử. Nhà nước Văn Lang được cai trị bởi các vua Hùng. Đứng đầu nhà nước là Hùng Vương, chia nước làm 15 bộ, vua giữ mọi quyền hành trong nước, tường văn là là Lạc Hầu, tướng võ là Lạc Tướng. Con trai vua là Quan Lang, con gái vua là Mị Nương. Các vị vua cai trị nước Văn Lang có tất cả 18 đời vua đều gọi là Hùng Vương.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.
www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org
www.nhandan.com.vn
lichsuvn.net

Địa điểm liên quan

Tây Bắc

Vùng Tây Bắc là vùng miền núi phía Tây của miền Bắc Việt Nam, bao gồm các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai. Vùng Tây Bắc có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc. Vùng này có khi được gọi là...

Đông Bắc

Vùng đông bắc là vùng lãnh thổ ở hướng Bắc vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Gọi là đông bắc để phân biệt với vùng tây bắc, còn thực chất nó ở vào phía bắc và đông bắc của Hà Nội, rộng hơn vùng Việt Bắc. Vùng đông bắc...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết