Nhà Nguyễn sắp xếp lại đơn vị hành chính trong cả nước

(1831 - 1832)1

Sau khi lật đổ nhà Lê Sơ, lên ngôi hoàng đế, năm 1802, vua Gia Long chọn Phú Xuân làm quốc đô, vẫn tạm đặt 11 trấn phía Bắc (tương đương khu vực Bắc Bộ ngày nay) thành một Tổng trấn với tên cũ Bắc Thành, do một Tổng trấn đứng đầu. Đến thời Minh Mạng, để nhất thể hóa các đơn vị hành chính trong cả nước, năm 1831-1832 nhà vua thực hiện một cuộc cải cách hành chính lớn, theo đó bỏ các tổng trấn, đổi các dinh, trấn thành tỉnh. Đây là lần đầu tiên đơn vị hành chính tỉnh xuất hiện ở Việt Nam.

Năm 1831, Minh Mạng đổi các trấn từ Quảng Trị trở ra thành 18 tỉnh (trong đó 13 tỉnh thuộc Bắc Kỳ và 5 tỉnh thuộc Trung Kỳ).

Sang năm 1832, vùng còn lại ở phía Nam được chia làm 12 tỉnh. Thừa Thiên, nơi toạ lạc của kinh đô Phú Xuân, là phủ trực thuộc Trung ương. Như vậy, cả nước được chia làm 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên.


Nhân vật & Địa điểmTài liệu tham khảo
Xin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung

Đang cập nhật...