Nhà Lý lập Văn Miếu thờ Khổng Tử

(1070)

Văn Miếu thờ Khổng Tử được xây dựng ở kinh đô Thăng Long vào năm Thần Vũ thứ 2 (1070) đời vua Lý Thánh Tông. Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa thu tháng 8, làm Văn Miếu, đắp tượng, Khổng Tử, Chu Công và Tứ phối, vẽ tượng Thất thập nhị hiền, bốn mùa cúng tế. Hoàng thái tử đến đấy học.". Văn miếu ngoài chức năng thờ các bậc Tiên thánh, Tiên sư của đạo Nho, còn mang chức năng của một trường học Hoàng gia mà học trò đầu tiên là Thái tử Lý Càn Đức, con trai vua Lý Thánh Tông với Nguyên phi Ỷ Lan, lúc đó mới 5 tuổi, sau này trở thành vua Lý Nhân Tông.

Từ thế kỷ XI đến thế kỉ XV, giáo dục Đại Việt từng bước được hoàn thiện và phát triển, trở thành nguồn đào tạo quan chức và người tài cho đất nước. Nội dung học tập được quy định chặt chẽ. Thời Lê Sơ, quy chế thi cử được ban hành rõ ràng: cứ 3 năm có một kì thi Hội, chọn Tiến Sĩ. Riêng thời vua Lê Thánh Tông (1406 1497) đã tổ chức 1 2 khoa thi Hội. Số người đi học ngày càng đông, dân trí do đó được nâng cao. Năm 1484, nhà nước quyết định dựng bia, ghi tên tiến sĩ.


Nhân vật & Địa điểmTài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam
Lịch sử 10, SGK NXB Giáo Dục Việt Nam
thantienvietnam.com
vi.wikipedia.orgXin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung

Đang cập nhật...