Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Nguyến Ái Quốc gửi bản yêu sách của nhân dân Việt tới hội nghị Vecxay (1919 )

Diễn biễn lịch sử

Nhân lúc các nước thắng trận triệu tập một cuộc hội nghị để chia lại thế giới sau chiến tranh, họp tại Vecxay (ngoại vi thủ đô nước Pháp), một bản Yêu sách của nhân dân Việt Nam được viết bằng tiếng Pháp đã gởi tới đại biểu của một số nước tham dự hội nghị, đồng thời được công bố trên các tờ báo L’Humanité (Nhân đạo) và Journal du Peuple (Nhật báo dân chúng) của Đảng Xã hội Pháp. Bản yêu sách được ký tên Nguyễn Ái Quốc, thay mặt nhóm người Việt Nam yêu nước.

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org
bqllang.gov.vn
thptchonthanh.com.vn
www.baotanghochiminh.vn
thptchonthanh.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *