Diễn biễn lịch sử (1945 )

Nam Bộ kháng chiến là một hoạt động quân sự trong chiến tranh Đông Dương. Được lấy mốc là ngày 23/9/1945, khi quân Pháp đánh Nam Bộ. Chiến sự ban đầu diễn ra trên chiến trường Nam Bộ, sau đó phát triển ra Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
www.lichsuvietnam.vn
baotanglichsu.vn
www.bentre.gov.vn
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *