Diễn biễn lịch sử

Junction City (thường phiên âm thành Gian-xơn Xi-ty) là một chiến dịch kéo dài 53 ngày của Quân đội Mỹ và Quân lực Việt Nam Cộng hòa nhắm vào các căn cứ của lực lượng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở Chiến khu C, tức vùng Lò Gò – Xa Mát ngày nay diễn ra vào đầu năm 1967. Đây là cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam – huy động 35.000 quân Mỹ và Việt Nam Cộng hoà và kéo dài từ 22.2 đến 15.4.1967 – để đánh vào vùng kiểm soát của quân Giải phóng nhưng đã thất bại.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
qdnd.vn
baotang.tayninh.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *