Diễn biễn lịch sử

Vào thế kỉ XVI, triều đình nhà Lê Sơ ngày càng suy yếu, sự tranh chấp phe phái ngày càng diễn ra quyết liệt. Mạc Đăng Dung vốn là một võ quan nhà Lê, lợi dụng xung đột giữa các phe phái. mạc Đăng Dung đã tiêu diệt các thế lực đối lập, thâu tóm quyền hàng, cương vị như Tể tướng. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập ra triều Mạc. Ông lên làm vua từ ngày 15 tháng 6 âm lịch năm 1527 đến hết năm 1529 với niên hiệu Minh Đức. Sau đó nhường ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh (tức Mạc Thái Tông) để lui về làm Thái thượng hoàng.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org
mactrieu.vn
www.lichsuvietnam.vn
maxreading.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *