Advertisement

Chi tiết Lý Thái Tông mang quân đánh Chiêm Thành .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Lý Thái Tông mang quân đánh Chiêm Thành (1044 )

Lý Thái Tông mang quân đánh Chiêm Thành

Diễn biễn lịch sử

Năm 1044, Lý Thái Tông mang quân chinh phạt Chiêm Thành. Quân nhà Lý đánh vào kinh đô Vijaya của Chiêm Thành (ngày nay là tỉnh Bình Định). Quân Chiêm Thành thất bại, nhà Lý thu được không ít chiến lợi phẩm

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Bình Định

Bình Định là tỉnh duyên hải miền Trung của Tổ quốc Việt Nam...

Nhân vật liên quan

Lý Thái Tông (1000 - 1054)

Vua Lý Thái Tông tên là Lý Phật Mã và có tên khác là Lý Đức Chính, là con trai trưởng của vua Lý Thái Tổ và Hoàng hậu Lê Thị Phất Ngân, con gái Lê Đại Hành và Dương Vân Nga. Ông là là vị hoàng đế thứ hai...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết