Diễn biễn lịch sử

Cuối năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý thành lập. Năm 1010 Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, ông ban hành chiếu dời đô để chuyển kinh đô nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư (Ninh Bình) vể Đại La (Hà Nội ngày nay) và đổi tên thành là Thăng Long. Thời Lý, kinh thành Thăng Long đã dần trở thành đô thị phồn thịnh và có quy mô lớn trong cả khu vực và trên thế giới.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
thanglong.gocom.vn
hanoi.vietnamplus.vn
tuxa.hnue.edu.vn
www.sachhay.org
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *