Lý Thái Tổ dời đô về Đại la, đổi tên thành Thăng Long

(1010)1


Cuối năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý thành lập. Năm 1010 Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, ông ban hành chiếu dời đô để chuyển kinh đô nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư (Ninh Bình) vể Đại La (Hà Nội ngày nay) và đổi tên thành là Thăng Long. Thời Lý, kinh thành Thăng Long đã dần trở thành đô thị phồn thịnh và có quy mô lớn trong cả khu vực và trên thế giới.


Nhân vật & Địa điểmTài liệu tham khảo
Xin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung

Đang cập nhật...