Advertisement

Chi tiết Lý Phật Tử gây hấn với Triệu Việt vương .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Lý Phật Tử gây hấn với Triệu Việt vương (555 - 571)

Lý Phật Tử gây hấn với Triệu Việt vương

Diễn biễn lịch sử

Năm 557, Lý Phật Tử đem quân xuống miền Đông đánh nhau với Triệu Việt Vương ở huyện Thái Bình

Nhân vật liên quan

Triệu Việt Vương (? - 571)

Triệu Việt Vương tên thật là Triệu Quang Phục, người có công kế tục Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập cho nước Vạn Xuân, và là vua Việt Nam cai trị từ năm 548 đến năm 571....

Hậu Lý Nam Đế (? - 602)

Ông là vua nhà Tiền Lý trong lịch sử Việt Nam. Ông tên thật là Lý Phật Tử người Thái Bình, phủ Long Hưng (Sơn Tây), là cháu họ của Lý Nam Đế...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết