Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Lý Nam Đế mất tại động Khuất Lão (548 )

Diễn biễn lịch sử

Lý Nam Đế là vị hoàng đế thời tiền Lý, người đã khai sinh ra nước Vạn Xuân. Sau thất bại ở trận thủy chiến với quân Lương tại Hồ Điển Triệt, vua Lý Nam Đế lui về Động Khuất Lão và giao cho Tả tướng quân Triệu Quang Phục cầm quân chống giặc. Do ảnh hưởng của nham khí, nhà vua bị mù và ốm mất tại Động Khuất Lão ngày 20 tháng 3 năm Mậu Thìn – 548. Sau khi Vua băng hà, quân sỹ và nhân dân trong vùng đã mai táng và lập đền Thờ vua tại gò Cổ Bồng.

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
baophutho.vn
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *