Advertisement

Chi tiết Lý Nam Đế mất tại động Khuất Lão .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Lý Nam Đế mất tại động Khuất Lão (548 )

Lý Nam Đế mất tại động Khuất Lão

Diễn biễn lịch sử

Lý Nam Đế là vị hoàng đế thời tiền Lý, người đã khai sinh ra nước Vạn Xuân. Sau thất bại ở trận thủy chiến với quân Lương tại Hồ Điển Triệt, vua Lý Nam Đế lui về Động Khuất Lão và giao cho Tả tướng quân Triệu Quang Phục cầm quân chống giặc. Do ảnh hưởng của nham khí, nhà vua bị mù và ốm mất tại Động Khuất Lão ngày 20 tháng 3 năm Mậu Thìn – 548. Sau khi Vua băng hà, quân sỹ và nhân dân trong vùng đã mai táng và lập đền Thờ vua tại gò Cổ Bồng.

Nhân vật liên quan

Lý Nam Đế (503 - 548)

Lý Nam Đế là vị hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lý và khai sinh nhà nước Vạn Xuân trong lịch sử Việt Nam, ông tên thật là Lý Bí (còn gọi là Lý Bôn), quê ở Thái Bình (mạn bắc Sơn tây). Tổ tiên của ông là người Trung...

Triệu Việt Vương (? - 571)

Triệu Việt Vương tên thật là Triệu Quang Phục, người có công kế tục Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập cho nước Vạn Xuân, và là vua Việt Nam cai trị từ năm 548 đến năm 571....

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết