Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ra nhà Lý

(1009)


Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua. Cuối 1009 Lê Long Đĩnh qua đời. Triều Đình chán ghét nhà Tiền Lê, vì vậy các tăng sư và đại thần, đứng đầu là Sư Vạn hạnh, Đào Cam Mộc tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua (vua Lý Thái Tổ). Nhà Lý thành lập. Nhà Lý đã trải qua 9 triều vua và chấm dứt khi vua Lý Chiêu Hoàng, lúc đó mới có 7 tuổi bị ép thoái vị để nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh vào năm 1225 – tổng cộng là 216 năm.


Nhân vật & Địa điểmTài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
www.lichsuvietnam.vn
dantri.com.vn
vi.wikipedia.org
www.youtube.com
Phim truyền hình Việt Nam- Về đất Thăng LongXin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung

Đang cập nhật...