Advertisement

Chi tiết Lê Lợi lên ngôi vua ở Đông đô, đặt lại quốc hiệu là Đại Việt .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Lê Lợi lên ngôi vua ở Đông đô, đặt lại quốc hiệu là Đại Việt (1428 )

Lê Lợi lên ngôi vua ở Đông đô, đặt lại quốc hiệu là Đại Việt

Diễn biễn lịch sử

Sau khi chiến thắng quân Minh, Năm 1428 Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, tức vua Lê Thái Tổ, chính thức dựng lên triều Hậu Lê. Ông khôi phục quốc hiệu Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long và đổi tên Thăng Long thành Đông Đô vào năm Thuận Thiên thứ hai

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
maxreading.com
www.lichsuvietnam.vn

Địa điểm liên quan

Thăng Long (1010 - 1831)

Thăng Long là kinh đô của nước Đại Việt thời Lý, Trần, Lê, Mạc, Lê Trung hưng. Năm 1010, tương truyền khi vua Lý Công Uẩn rời kinh đô từ Hoa Lư đến đất Đại La thì thấy rồng bay lên nên gọi tên kinh đô mới là Thăng Long,...

Nhân vật liên quan

Lê Thái Tổ (1385 - 1433)

Lê Thái Tổ tên húy là Lê Lợi, là người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của triều Hậu Lê. Lê Lợi là con của Lê Khoáng và bà Trịnh Thị Ngọc Thương. Ông sinh vào giờ tý...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_5
Advertisement