Chi tiết Lê Hoàn lên ngôi, lập nhà Tiền Lê, đóng đô ở Hoa Lư .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Lê Hoàn lên ngôi, lập nhà Tiền Lê, đóng đô ở Hoa Lư (980 - 1009)

Tranh vẽ Hoàng đế  Lê Đại Hành

Diễn biễn lịch sử

Sau khi Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn bị ám hại, Vệ Vương Toàn lên làm vua, Lê Hoàn làm phụ chính, xưng là Phó Vương. Triều thần sợ Lê Hoàn cướp ngôi vua nhỏ, Định Quốc Công Nguyễn Bặc và ngoại giáp Đinh Điền dẫn quân về kinh đô định giết Lê Hoàn, thua trận bị Lê Hoàn giết. Năm 980, quân Tống nhân cơ hội đem quân sang muốn cướp nước, triều thần và thái hậu Dương Vân Nga đưa Lê Hoàn lên làm vua (vua Lê Đại Hành) lập ra nhà Tiền Lê, đổi niên hiệu là Thiên Phúc, đóng đô ở Hoa Lư. Nhà Tiền Lê trải qua ba đời vua và chấm dứt khi Lê Ngọa Triều qua đời, hoàng tử kế vị đang còn nhỏ tuổi và được kế tục bởi nhà Lý.

Địa điểm liên quan

Hoa Lư (968 - 1010)

Hoa Lư nay là xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội chừng 100km về phía Nam theo Quốc lộ 1A. Đây là kinh đô thuộc các triều đại nhà Đinh- Đinh Tiên Hoàng (968-980), nhà Tiền Lê-Lê Đại Hành (980-1009). Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh...

Nhân vật liên quan

Lê Đại Hành (941 - 1005)

Lê Đại Hành tên húy là Lê Hoàn, là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê, trị vì từ 980 đến 1005. Ông là vị hoàng đế nằm trong danh sách 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất ở Việt Nam. Ông không chỉ là một...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết