Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Lê Hoàn đánh bại quân Tống (981 )

Diễn biễn lịch sử

Cuối năm 979, Đinh Tiên Hoàng và thế tử Đinh Liễn bị ám sát. Vua mới còn nhỏ, Lê Hoàn được cử làm phụ chính. Một số tướng dấy binh chống lại bị Lê Hoàn đánh bại. Nhân cơ hội đó, nhà Tống lăm le bờ cõi Đại Cồ Việt. Trước tình thế hiểm nghèo, các tướng lĩnh và quân đội suy tôn Lê Hoàn lên làm vua để chỉ huy kháng chiến.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Viết Nam.
vi.wikipedia.org
vietnamdefence.com
quocphong.tuvantuyensinh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *