Advertisement

Chi tiết Lê Duy Lương nổi dậy phò Lê diệt Nguyễn .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Lê Duy Lương nổi dậy phò Lê diệt Nguyễn (1832 - 1838)

Lê Duy Lương nổi dậy phò Lê diệt Nguyễn

Diễn biễn lịch sử

Dưới sự lãnh đạo của Lê Duy Lương, người Mường ở tỉnh Hòa Bình của tộc trưởng họ Quách cùng nổi dậy chống triều đình nhà Nguyễn với danh nghĩa "phò Lê". Cuộc nổi dậy Lê Duy Lương khởi phát từ năm 1832 đến khoảng năm 1837 -1838 thì kết thúc.

Tài liệu tham khảo

Nhân vật liên quan

Lê Duy Lương (1814 - 1833)

Lê Duy Lương sinh năm 1814, mất năm 1833, là thủ lĩnh cuộc nổi dậy ở Sơn Âm-Thạch Bi (đều thuộc tỉnh Hòa Bình) dưới triều vua Minh Mạng trong lịch sử Việt Nam....

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_5
Advertisement