Chi tiết Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trờ về nước, đặt căn cứ tại Pác Bó .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trờ về nước, đặt căn cứ tại Pác Bó (1941 )

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Pác Bó, Cao Bằng lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.

Diễn biễn lịch sử

Cuối năm 1938, từ Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc qua Trung Quốc và dừng lại hoạt động một thời gian ở Tây An và Diên An. Sau đó, theo một đơn vị Bát lộ quân, Nguyễn Ái Quốc đến Quế Lâm và tìm cách bắt liên lạc với các đồng chí trong nước. Trong Năm 1939, qua đường dây liên lạc, Nguyễn Ái Quốc viết một số bài báo gởi về nước đăng trên tờ báo công khai của Đảng (Notre Voix – Tiếng nói chúng ta) và theo dõi tình hình cách mạng Việt Nam. Khoaûng đầu năm 1940, với các bí danh Hồ Quang, Trần, Vương. Nguyễn Ái Quốc tới Côn Minh, bắt liên lạc với tổ chức Đảng trong nước và tại đây đã gặp Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp từ Việt Nam sang

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Pác Bó

Khu di tích Pác Bó là một khu di tích lịch sử cách mạng hạng quốc gia - đặc biệt của Việt Nam, thuộc bản Pác Bó xã Trường Hà huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng, cách thành phố Cao Bằng 55 km về phía Bắc. Khu di tích bao...

Cao Bằng

Cao Bằng là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Phía tây giáp tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, phía nam giáp Bắc Kạn và Lạng Sơn. Phía bắc và phía đông giáp các địa cấp thị Bách Sắc và Sùng Tả của Khu tự trị dân tộc Choang...

Nhân vật liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai...

Phạm Văn Đồng (1906 - 2000)

Phạm Văn Đồng là học trò, cộng sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976 và Thủ tướng của nước Việt Nam thống nhất từ năm 1976 (từ năm 1981 gọi...

Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013)

Võ Nguyên Giáp còn được gọi là tướng Giáp hoặc anh Văn, là một nhà chỉ huy quân sự và chính trị gia Việt Nam. Ông là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông là người chỉ huy đầu tiên Quân đội...

Hoàng Văn Thụ (1909 - 1944)

Hoàng Văn Thụ là nhà lãnh đạo cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, người có đóng góp lớn vào phong trào cách mạng Việt Nam và là nhà thơ cách mạng Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Đồng chí sinh ngày 04/11/1909 trong...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết