Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trờ về nước, đặt căn cứ tại Pác Bó

(28/1/1941)
1
2

Diễn biến sự kiện


Cuối năm 1938, từ Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc qua Trung Quốc và dừng lại hoạt động một thời gian ở Tây An và Diên An. Sau đó, theo một đơn vị Bát lộ quân, Nguyễn Ái Quốc đến Quế Lâm và tìm cách bắt liên lạc với các đồng chí trong nước. Trong Năm 1939, qua đường dây liên lạc, Nguyễn Ái Quốc viết một số bài báo gởi về nước đăng trên tờ báo công khai của Đảng (Notre Voix – Tiếng nói chúng ta) và theo dõi tình hình cách mạng Việt Nam. Khoaûng đầu năm 1940, với các bí danh Hồ Quang, Trần, Vương. Nguyễn Ái Quốc tới Côn Minh, bắt liên lạc với tổ chức Đảng trong nước và tại đây đã gặp Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp từ Việt Nam sang

Tại Quế Lâm (6-1940), Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị kế hoạch thành lập khu căn cứ cách mạng ở Cao Bằng, sau đó tới Trùng Khách làm việc với Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc để phối hợp cách mạng giữa hai nước.Tháng 12-1940, Nguyễn Ái Quốc tổ chức các lớp huấn luyện cho các cán bộ từ trong nước tới và tiếp xúc với Hoàng Văn Thụ, đại diện của Trung ương Đảng từ Việt Nam sang ở tại Tĩnh Tây. Ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua cột mốc số 108 biên giới Việt - Trung trở về Tổ quốc sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài. Ngày 8-2-1941, Người về ở tại Pác Bó (Cao Bằng) và bắt tay vào việc chuẩn bị triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII.

Nhân vật có liên quan

Pác Bó

Tỉnh Cao Bằng, Vùng Đông Bắc

Khu di tích Pác Bó là một khu di tích lịch sử cách mạng hạng quốc gia - đặc biệt của Việt Nam, thuộc bản Pác Bó xã Trường Hà huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng, cách thành phố Cao...

Tỉnh Cao Bằng

Vùng Đông Bắc

Cao Bằng là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Phía tây giáp tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, phía nam giáp Bắc Kạn và Lạng Sơn. Phía bắc và phía đông giáp các địa cấp thị Bách Sắc...

Nhân vật có liên quan

Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 4/10/2013)

Võ Nguyên Giáp còn được gọi là tướng Giáp hoặc anh Văn, là một nhà chỉ huy quân sự và chính trị gia Việt Nam. Ông là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt...

Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 24/5/1944)

Hoàng Văn Thụ là nhà lãnh đạo cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, người có đóng góp lớn vào phong trào cách mạng Việt Nam và là nhà thơ cách mạng Việt Nam trước Cách mạng...

Phạm Văn Đồng (1/3/1906 - 29/4/2000)

Phạm Văn Đồng là học trò, cộng sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976 và Thủ tướng của nước Việt...

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 2/9/1969)

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết...


Tài liệu tham khảoXin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung

Đang cập nhật...