Chi tiết Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành chính quyền tự chủ .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành chính quyền tự chủ (905 )

Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành chính quyền tự chủ

Diễn biễn lịch sử

Từ cuối thế kỉ thứ IX, triều đại nhà Đường sắp sụp đổ, Trung Quốc rơi vào thời kỳ đại loạn sử cũ gọi là thời kỳ Ngũ đại Thập quốc (5 đời 10 nước). Việc cai trị ở An Nam trở nên lỏng lẻo. Nhân cơ hội này, Khúc Thừa Dụ, một hào trưởng có thế lực lâu đời ở đất Hồng Châu (Ninh Giang, Hải Dương), đã nhanh chóng đứng ra lãnh đạo nhân dân nổi lên đánh đuổi bọn đô hộ nhà Đường, đánh chiếm Tống Bình, dựng quyền tự chủ cho đất nước. Khúc Thừa Dụ cũng tự xưng là Tiết độ sứ.

Tài liệu tham khảo

Nhân vật liên quan

Khúc Thừa Dụ (? - 907)

Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu (Ninh Giang, Hải Dương), thuộc một dòng họ lớn lâu đời. Ông sống khoan hòa, hay thương người, được dân chúng mến phục. Ông là người đã đặt nền móng khôi phục nền tự chủ cho dân tộc Việt sau hơn một nghin...

Khúc Hạo (? - 917)

Khúc Hạo còn gọi là Khúc Thừa Hạo là con của Khúc Thừa Dụ. Vào năm Đinh Mão 907 Khúc Thừa Dụ qua đời, Khúc Hạo thay cha làm Tiết độ sứ, ông hết lòng chăm lo việc dân nước. Ông quê ở Hồng Châu (Ninh Giang, Hải Dương)....

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết