Diễn biễn lịch sử

Trong nhữn năm cuối thế kỉ XIX, song song với các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương, còn có các cuộc đấu tranh tự phát của nhân dân các địa phương trung du miền núi, nổi bật nhất là cuộc khởi nghĩa yên Thế. Cuộc khởi nghĩa yên thế bùng nổ năm 1884, kéo dài đến năm 1913. Những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa gồm phần lớn là nông dân. Người có công và đóng vai trò to lớn hơn cả là Lương Văn Nắm (Đề Nắm) và tiếp đó là Hoàng Hoa Thám (Đề Thám).

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 8, NXB giáo dục Việt Nam.
Lịch sử 11 nâng cao, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
www.nhandan.com.vn
baohungyen.vn
baoquangninh.com.vn
yenthe.vn
diepdoan.violet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *